ארכיון התגית 'מיזוגים ורכישות'

פבר' 08 2011

מיזוגים ורכישות

מאת נושאים

תהליכי מיזוג ורכישה הם מהאתגרים הגדולים העומדים היום בפני ארגונים רבים. כאשר בוחנים הצלחות או כישלונות של תהליכי מיזוג מוצאים במקרים רבים שהכשל לא היה בהערכות עיסקית או פיננסית אלא בהבדלי תרבות של הארגונים המתמזגים.

הפער בין המבנה החדש, הנוצר בעקבות המיזוג, מצריך הסתגלות תרבותית. הסתגלות זו אינה מידית ואוטומטית אלא תלויה בגורם האנושי והתרבותי. כאשר הפער מתמיד עלול הדבר לפגוע ביעילות וברווחיות הארגון. במקום להתרם מסינרגיה, הארגון מוצא עצמו מתמודד עם התנגשות  שנובעת מפערי העומק התרבותיים.

__________________________________________________

הגישה התרבותית- הפתרון שלנו :

אנחנו מביאים לתהליך המיזוג את זווית הראיה התרבותית ונקודת המוצא שלנו היא “המוח הארגוני”, כלומר, הבנת המנגנונים הניסתרים של החשיבה והתפיסות, הנימצאים מאחורי ההתנהגות, הדוחות והביצועים של כל אחד מהשותפים.

הכוח שלנו הוא היכולת לתת לכם, בזמן קצר, תמונה מדידה, המגלה את דפוסי החשיבה והתפיסות העומדים מאחורי הדוחות והביצועים, לזהות את הכוחות של כל אחד מהארגונים/ מחלקות ומה רצוי לשמר ולהעביר מתרבות אחת לשנייה. להצביע על הפערים ולמדוד אותם. לבחון מהן נקודות החיבור ומהיכן כדאי להתחיל. יחד איתכם אנו בונים את אסטרטגיית השינוי,את מפת הדרכים והכלים למיזוג התרבותי האופטימלי ומלוים אתכם בהטמעה ובמדידת השינוי.

________________________________________________________

תהליכי מיזוג נבנים על פי בדיקות עסקיות ופיננסיות מדוקדקות המסתמכות  על ניתוח מה שניתן לראות: דוחות פיננסיים, דוחות ניהוליים מדידת ביצועים וכד'. בהמשך נעשות גם בדיקות פונקציונאליות של מבנים ארגוניים. אלה הן נקודות מוצא חשובות אולם האתגר האמיתי העומד בפני הארגון, נימצא בזירת ההתנהגות והביצוע: להוביל על סמך כל אלה ביחד לתוצאות על בסיס מיזוג בין שתי תרבויות ארגוניות שבדרך כלל מובחנות על ידי תפיסות עולם משלהן, ערכים, דרכי ניהול ושיטות ונהלי עבודה וכד'

מהם המכשולים העיקריים הקשורים בתרבות המשפיעים על הצלחת המיזוג?

1.     ההיבט התרבותי ניתפס כגורם הנמצא בשוליים והמיזוג נעשה מבלי לנהל באמת את היבט המיזוג התרבותי.

2.    תהליכי השינוי המבני והתרבותי אינם מתבצעים בד בבד.

3.    במיקרים בהם מעורבות בתהליך חברות מארצות שונות והתרבות הלאומית המעורבת במיזוג לא נלקחה בחשבון.

4.    קונפליקטים בתרבויות משנה בתוך הארגונים שהתמזגו, כלומר בין קבוצות עבודה/ מחלקות האמורות לעבוד יחד.

  • אנו מבססים את עבודתינו על הגישה התרבותית ועושים שימוש במודל המאבחן את רמות האפקטיביות של התרבות הארגונית, שתכליתו יצירת הצלחה ארגונית וניהולית לאורך זמן.
  • המודל, פותח בארה”ב ונעשה בו שימוש בלמעלה מ- 2000 ארגונים מהגדולים בעולם בתהליכי שינוי ארגוני כמו גם מיזוגים ורכישות נותן אמות מידה לגבי תרבות אפקטיבית והתנהלות של מנהל/עובד /צוות/ארגון ודרכים להשבחה ניהולית וארגונית.

סגור לתגובות