מרץ 16 2012

פיתוח צוותי ניהול ומנהיגות

מאת

התהליך כולל:

2 אבחונים מהירים ומדידים- לפני ואחרי ההתערבות.

סדנא פרשנית

6-8 סדנאות אימון קבוצתי ממוקד

שבעת שלבי התהליך:

1.אבחון מהיר (כ 20 דקות למשתתף) בכלים מדידים. האבחון מודד את מאפיני המציאותהארגונית- חסמים פוטנציאליים וחוזקות, ואת הפרופיל הניהולי והצוותי של הקבוצה

2.  ישיבה שעה וחצי עם מנכ"ל/סמנכ"ל משאבי אנוש/ראש הצוות להצגה תמציתית של התוצאות בדו"ח כתוב וגרפים

3. .סדנא פרשנית לצוות, המציגה את התוצאות סדוח ועל פני גרפים,בסדנא מקבלים המישתתפים כלי ניהולי ודנים בתוצאות, במשמעות שלהן ובפתרונות וההשלכות על המשך תהליך האימון שלהם  יום סדנאי (אופציונאלי יום וחצי)

4.אימונים קבוצתיים בהלימה וכמענה לתוצאות האבחון .האימונים  יכולים לטפל בנושאים כמו הסכמים קבוצתיים, מטרות ואחריות משותפת, הקשבה ניהולית, אמון, תקשורת ניהולית,פרוצדורות עבודה ציוותיות לניהול משותף ועוד..הסדנאות מתייחסות לתכני העבודה הספציפית של המישתתפים וניגזרים מצרכי הקבוצה.אורך סדנת אימון קבוצתי היא עד חצי יום , בדרך כלל 3 וחצי שעות.

אנחנו ממליצים לקיים בין 6-8 אימונים קבוצתיים לאורך כארבעה וחצי חודשים.

5.אופציונאלי:ליווי אישי לכל מנהל. התכנית האישית מאפשרת התפתחות במענים אישיים לכל אחד מהמנהלים תומכת בעבודה הקבוצתית וממקסמת את התוצאות האישיות והקבוצתיות

6.כחצי שנה לאחר תחילת האימון הקבוצתי נקיים מדידה חוזרת (כ 20 דקות למישתתף)

7.אימון קבוצתי פרשני לסגירת התהליך ולבחינת התוצאות – חצי יום (אופציונאלי יציאה מחוץ לארגון בשילוב פעילות השראתית)

אין תגובות

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובה